VXD13V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:460mm-350mm-200mm

Chất liệu sử dụng: Vải dù 1200D

Call để có thông tin chi tiết hơn:

08 38108 311-38122 332