VXD10V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:450mm-300mm-180mm

Chất liệu sử dụng: Vải dù 1680D xám

Call để có thông tin chi tiết hơn:

08 38108 311 - 38122 332