VXD24V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:430mm-340mm-180mm

Chất liệu sử dụng: Vải dù 840D

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122 332 - 38108 311

sản phẩm liên quan