TRB 14


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:450mm-320mm-140mm

Chất liệu sử dụng: Vải bố hai màu

Call để có thông tin chi tiết hơn:

sản phẩm liên quan