TRB 08


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:420mm-300mm-120mm

Chất liệu sử dụng: Vải bố hai màu

Call để có thông tin chi tiết hơn:

sản phẩm liên quan