TH5


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:530mm-380mm-20mm

Chất liệu sử dụng: Vải dù 1680D

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122 332 - 38108 311