TH3


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:590mm-490mm-400mm

Chất liệu sử dụng: Vải thun 65%35%cotton

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122 332 - 38108 311