MPX48V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:170mm-170mm-60mm

Chất liệu sử dụng: Vải lưới

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122 332 - 38108 311

sản phẩm liên quan