MPx40V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:210mm-80mm-80mm

Chất liệu sử dụng: Vải xốp

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122 332 - 38108 311

sản phẩm liên quan