DTG63V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:500mm-280mm-250mm

Chất liệu sử dụng: Vải bố 600D

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122 332 - 38108 311

sản phẩm liên quan