DTG19V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:550mm-310mm-310mm

Chất liệu sử dụng: Vãi bố 600D

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38108 311 - 38122 332

sản phẩm liên quan