DTG58V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:550mm-290mm-250mm

Chất liệu sử dụng: Vải dù 1680D

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122 332 - 38108 311

sản phẩm liên quan