DHT11V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:460mm-320mm-300mm

Chất liệu sử dụng: Vải bố 600D

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122 332 -38108 311

sản phẩm liên quan