BHS92V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:370mm-280mm-140mm

Chất liệu sử dụng: Vải dù 1200D

Call để có thông tin chi tiết hơn:

3810 8311 - 38122 332

sản phẩm liên quan