BHS128V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:320mm-260mm-100mm

Chất liệu sử dụng: vải simili

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122 332 - 38108 311

sản phẩm liên quan