BHS125V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:350mm-250mm-100m

Chất liệu sử dụng: vải simili

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122 332 - 38108 311

sản phẩm liên quan