BHS116V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:400mm-290mm-140mm

Chất liệu sử dụng: Vải dù trang trí

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38122332 - 38108311

sản phẩm liên quan