BHS103V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:320mm-270mm-100mm

Chất liệu sử dụng: Vải dù 420D

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38108 311 - 38122 332

sản phẩm liên quan