BHS12V


Ảnh khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước:290mm-250mm-150mm

Chất liệu sử dụng: Vải xốp

Call để có thông tin chi tiết hơn:

38108 311 - 38122 332

sản phẩm liên quan