Công Ty TNHH May Túi Xách Vĩnh Nghi


62 / 40 - 42 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình, TP. HCM. Việt Nam.
Điện thoại:  (84.8) 38108311 - (84.8) 38122332
Fax :(84.8) 38121619 - Email:info@tuixachvinhnghi.com, info@tuixachvinhnghi.com.vn

góp ý của khách hàng

Google Map